ประกันภัยโรคมะเร็งที่กรุงเทพประกันภัยคืออะไร จำเป็นที่จะต้องทำไว้หรือไม่

31 Aug 2020 Comments: 0 Views: 
1707--1-.jpg
LivingHot
Posted by LivingHot

การทำประกันภัยสุขภาพโดยเน้นเฉพาะโรคอย่างประกันภัยโรคมะเร็งนั้น เป็นอีกวิธีการรับมือกับโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นมาแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัว โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ในครอบครัวมีประวัติคนป่วยโรคมะเร็ว ด้วยว่าเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ด้วยจึงควรระวังและวางแผนรับมืออย่างรอบคอบนั่นเอง ซึ่งที่ ประกันรถยนต์กรุงเทพ มีแผนประกันสุขภาพในด้านนี้รองรับอยู่ เรามาดูกันว่าประกันภัยโรคมะเร็งนั้นคืออะไรกันแน่

 

ประกันภัยโรคมะเร็งคืออะไร

ประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นการประกันภัยชนิดที่จ่ายเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดก็ตาม จะได้รับเงินชดเชยเต็มตามจำนวนทุนประกันภัยที่ได้เลือกซื้อไว้ โดยไม่มีข้อบังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องนำไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด การประกันภัยโรคมะเร็งจึงให้ประโยชน์ได้มากกว่าประกันภัยค่ารักษาพยาบาลที่จะจ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยโรคมะเร็งนั้น เพียงขอให้ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก และนำหลักฐานมายื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน จากนั้นบริษัทประกันภัยจะทำการตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หลังจากนั้นกรมธรรม์จะถือว่าสิ้นสุดผลบังคับลง การประกันภัยโรคมะเร็งจึงเป็นการประกันภัยที่เรียกกันอย่างง่ายๆ ว่า “เจอ-จ่าย-จบ” กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งจึงเป็นประกันภัยที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ครอบคลุม โดยมีเงื่อนไขหลัก คือ ผู้เอาประกันภัยโรคมะเร็งต้องไม่เคยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และต้องไม่อยู่ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน เงื่อนไขนี้ใช้บังคับเฉพาะกรมธรรม์ปีแรกเท่านั้น

*ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) หมายถึง ระยะเวลาปลอดโรคที่ผู้เอาประกันภัยมะเร็งไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารอคอยนี้แล้ว กรมธรรม์ถึงเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ ระยะเวลารอคอยนี้พบอยู่ทั่วไปในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเกี่ยวกับสุขภาพในขณะปัจจุบัน

 

วิธีเลือกซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง

โดยก่อนที่คุณจะทำการเลือกซื้อประกันภัยโรคมะเร็งคุณควรที่จะเลือกดูให้ดีเสียก่อนจากปัจจัยดังต่อไปนี้

  • ความคุ้มครองในเรื่องของระยะการแพร่กระจายของมะเร็ง เนื่องจากมะเร็งมีทั้งหมด 4 ระยะ ควรพิจารณาถึงความต้องการส่วนบุคคล เนื่องจากประกันภัยโรคมะเร็งมีให้เลือกโดยเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หรือเฉพาะระยะแพร่กระจาย
  • เบี้ยประกันภัย บางบริษัทกำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ โดยคำนวณจากอายุผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่เริ่มทำประกันภัยโรคมะเร็ง และจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไปในขณะที่บางบริษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปีของช่วงอายุ เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ตั้งแต่อายุยังน้อย

 

ที่ กรุงเทพประกันภัย มีแผนประกันสำหรับโรคมะเร็งที่คุ้มครองและครอบคลุมอย่างทั่งถึงทุกปัญหา โดยที่คุณสามารถทำได้ทันทีที่ตรวจพบอีกด้วยนั่นเอง

1032

About the Author

LivingHotThis news item is from Living Life
https://livingthehotlife.com/news/cancer-insurance-at-bangkok-insurance.html